PABILOIEN ZERRENDA

Erletxe Poligonoko Enpresarien Elkartean ere Pabiloi eta Nabeak ikusarazi nahi ditugu. Horrela, orrialde honetan, alokairuan eta/edo salgai dauden pabiloiak ezagutzera eman ahal izango dira, horien erabilera eta aprobetxamendua sustatzeko.

Erosteko edota Alokatzeko pabiloiak

euEuskara